nhị thập tứ hiếu chương 10

Chương 10 – Khương Thi : suối chảy cá nhảy

Chương 10 - Khương Thi : suối chảy cá nhảy

Người ta cho rằng, lòng hiếu thảo của vợ chồng Khương Thi làm cảm động lòng Trời nên Trời khiến sanh ra suối và cá như thế.

Chương 10 - Khương Thi : suối chảy cá nhảy

Chương 10 – Khương Thi : suối chảy cá nhảy

Khương Thi : suốiKhương Thi, sanh vào đời nhà Hán, có vợ là Bàng thị, hai vợ chồng đều rất hiếu thảo với mẹ.

Mẹ chồng muốn uống nước sông, Bàng thị hằng ngày đi gánh nước sông ở thật xa đem về để dành cho mẹ dùng.

Mẹ muốn ăn gỏi cá tươi, Khương Thi không nệ rét mướt, đi bắt cá đem về làm gỏi dâng lên mẹ.

Thấy mẹ ở nhà một mình, sợ mẹ buồn bực, nên thường đến nhờ quí bà già hàng xóm đến chơi chuyện trò với mẹ cho vui tuổi già.

Về sau, bên cạnh nhà, tự nhiên sanh ra một dòng suối ngọt, nước suối có mùi vị y như nước sông và hằng ngày lại có 2 con cá chép từ suối nhảy ra, Khương Thi bắt được, đủ làm bữa gỏi dâng lên mẹ dùng, và Bàng thị khỏi đi gánh nước sông ở xa nữa.

Hán Khương Thi nhà còn lão mẫu,
Vợ họ Bàng vẹn đạo chữ tòng.
Mẹ thường muốn uống nước sông,
Vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô.
Mẹ thường muốn ăn đồ gỏi cá,
Vợ chồng đều tầm tá đủ mùi.
Lại mời lân mẫu sang chơi,
Để bồi cùng mẹ cho vui bạn già.
Bên nhà bỗng chảy ra suối ngọt,
Với nước sông in một mùi ngon.
Lý ngư ngày nhảy hai con,
Đủ trong cung cấp thần hôn thường lề.
Rày thong thả bỏ khi lận đận,
Cam thỏa lòng dâu thuận con hiền.
Cho hay gia đạo khi nên,
Đã con hiếu lại được hiền cả dâu. chảy cá nhảy